poojasamaan_website_logo_nw

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1- Het toepassingsgebied 
De hiergenoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van het bedrijf PoojaSamaan.nl (wij). Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat wij de wijzigingen op onze website publiceren.

Artikel 2 - Prijzen 
• De productprijzen zijn aangegeven in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
• Alle bestellingen, waar ze ook vandaan komen, moeten in euro worden betaald.
• Speciale aanbiedingen: speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Mocht er tegelijkertijd meer dan een speciale aanbieding voor eenzelfde product gelden, dan behoudt Poojasamaan.nl het recht om zijn klanten de voordeligste aanbieding te bieden, aangezien er maar een speciale aanbieding tegelijkertijd geldt.
• Poojasamaan.nl behoudt het recht om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling, op voorwaarde dat de producten voorradig zijn.  

Artikel 3 - Bestellingen 
Wij aanvaarden uw bestellingen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden.
U kunt op de volgende manieren bestellen:
• op internet: www.PoojaSamaan.nl
• e-mail: contact of shop(at)Poojasamaan.nl

Uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling (vooruitbetalen via bankoverschrijving, Paypal of iDEAL).
De facturen worden per e-mail of per post verzonden. 

Artikel 4 - Levering  
Leveringen vinden aangetekend plaats. De producten worden geleverd op het afleveradres (ook buiten Nederland) dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. De levertijd (uit voorraad) beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling of na ontvangst van betaling. Levering door PostNL, DHL, UPS of eigen courier. 

Artikel 5 - Verzendkosten 
De verzendkosten bestaan uit de kosten van voorbereiding en de portokosten. Ze hangen af van het aantal bestelde producten en de door u gekozen verzendwijze. De verzendkosten bij vooruitbetaling (binnen Nederland) bedragen € 3,95 (inclusief 21% BTW). Leveringen naar België bedragen € 9,95. Voor leveringen buiten Nederland (binnen en buiten Europa) gelden andere tarieven.
Het verdient aanbeveling alle producten in een enkele bestelling te plaatsen. Wij kunnen geen afzonderlijk geplaatste bestellingen combineren en de verzendkosten zullen u afzonderlijk gefactureerd worden. 

Artikel 6 - Betalingen 
Betaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. Poojasamaan.nl is ten alle tijden gerechtigd gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden, dan wel om nadere voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling.
Poojasamaan.nl behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerder overeenkomst in gebreke bent.
U kunt op de volgende manieren betalen:
• Vooruitbetaling op Knab bank rekeningnummer IBAN: NL02KNAB0403269512 t.n.v. C-DEVICE (onderdeel van Poojasamaan.nl) in Amsterdam
• iDEAL
• Paypal via onze paypal e-mail account

Artikel 7 - Bevestiging 
Wanneer u na de bestelprocedure op de knop 'verstuur de bestelling' klikt, verklaart u de bestelling te aanvaarden als ook deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in hun geheel en zonder voorbehoud.
De door PoojaSamaan.nl geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen PoojaSamaan.nl en zijn klanten. 

Artikel 8 - Beschikbaarheid 
Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten wordt gegeven wanneer u een bestelling plaatst, dat wil zeggen wanneer u een product op onze website selecteert. Deze informatie is slechts een indicatie.
Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte. U kunt dan de bestelling annuleren of een andere bestelling plaatsten. 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud 
Alle producten blijven eigendom van PoojaSamaan.nl totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten ons bedrijfsterrein verlaten. 

Artikel 10 - Ruilen en garantie 
De producten die door PoojaSamaan.nl geleverd worden zijn nieuw en hebben een fabrieksgarantie tegen defecten. Defecten door verkeerd handelen vallen niet onder de garantie. De verzendkosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de klant. 
PoojaSamaan.nl behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven. 
Producten die op Internet via veilingsites of via advertenties van particulier naar particulier verkocht worden, zijn uitgesloten voor garanties. 
PoojaSamaan.nl hanteert standaard 8 dagen niet-goed-geld-terug garantie, mits het product en de verpakking met complete inhoud ongebruikt en onbeschadigd retour worden ontvangen. Gedurende deze periode kunt u het product voor eigen kosten aan ons terugsturen, met de factuur en een begeleidende ondertekende brief. Uiteraard zijn wij altijd genoodzaakt een (kleine) (administratie)kosten in rekening te brengen bij het crediteren van het product, wanneer producten beschadigd, onvolledig of slechts deels worden geretourneerd.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom 
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van PoojaSamaan.nl vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé-gebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van PoojaSamaan.nl is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten. 

Artikel 12 - Ontbinding 
Ieder verzuim van de afnemer geeft PoojaSamaan.nl de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan. 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid 
Alle aangeboden producten vallen onder de in Nederland van kracht zijnde wetgeving. PoojaSamaan.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land waar de producten worden geleverd.
PoojaSamaan.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand.
PoojaSamaan.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens PoojaSamaan.nl nakomen en hierdoor PoojaSamaan.nl niet of niet tijdig kan leveren. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht - Procedures  
Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd. 

Artikel 15 - Geheimhouding 
PoojaSamaan.nl verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw bestelling uit te voeren of om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten.
De volgende informatie wordt nooit aan derden verstrekt:
De informatie die u verschaft bij het invullen van het bestelformulier, het plaatsen van een bestelling. 
Met de verzamelde gegevens kunnen wij u gebruik laten maken van persoonlijk gerichte speciale aanbiedingen en kunnen wij u constant op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen van onze producten en diensten.
Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie en tegenwerping van alle persoonlijke gegevens die u aangaan.  
 
Artikel 16 - Retourgarantie - 14 dagen bedenktijd
De wettelijke bedenktijd is veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat u het product ontvangt.

Artikel 17 - Holipoeder
17.1 Het kleurenpoeder bestaat uit organisch maïsmeel met voedingskleurstoffen en voldoet aan de veiligheidseisen. Echter voorkom dat het holipoeder wordt ingeademd of in de ogen komt. Deelnemers met allergieën voor mais, astmatische aandoeningen of geïrriteerde huid wordt afgeraden deel te nemen holipoeder kleurfeesten.
17.2 Inademing van het kleurpoeder dient voorkomen te worden door eventueel een sjaal te dragen die voor de mond gehouden kan worden. Het kleurenpoeder is uit wasbaar, echter wordt het aangeraden om kleren te dragen die vies mogen worden. 
17.3 Het kleur poeder kan in de huid en haren trekken en in sommige gevallen enkele dagen blijven, dit komt vooral voor bij onze fluoriderende poeder en andere felle kleuren. Dit is niet gevaarlijk maar kan worden ervaren als vervelend. Houd er rekening mee, wanneer de volgende dag belangrijke vergaderingen of bezoeken zijn.
17.4 Het kleurenpoeder is extreem fijn en kan elektronische apparatuur onherstelbaar beschadigen. Holi-King raadt deelnemers af om telefoons, horloges fotocamera’s en andere apparatuur mee het parcours op te nemen. Alle kostbare spullen gewoon thuis laten.
17.5 Voor de veiligheid holipoeders niet van de grond afrapen en gebruiken dit kan letsel veroorzaken door contact met de ogen, keel, neus etc.
17.6 Het kleurpoeder kan vlambaar zijn, in stofvorm, niet in contact laten komen met open vuur i.v.m veiligheid.
17.7 Het is raadzaam het holipoeder eerst droog van huid en haar af te vegen, vervolgens met water te wassen. De kleuren gaan dan sneller weg.
17.8 Aangeraden wordt het holipoeder bij droog weer te gebruiken. Anders kunnen de kleuren mogelijk langer op sommige (blond) huid/haar blijven zitten. Maar gaat er altijd wel weer af.
17.9 Het gebruik van holi kleurenpoeders is volledig op eigen risico. PoojaSamaan.nl is op geen enkel manier verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik van holi kleurpoeders.


Alhoewel de holipoeders biologisch afbreekbaar zijn en dus veilig zijn voor mens en natuur, is het gebruik ervan uiteraard voor eigen risico. Wij adviseren altijd oude, (witte) kleding te dragen tijdens een Color Event, omdat de kleuren daarop beter tot hun recht komen. Bovendien heb je daarna een mooie herinnering aan een leuk, apart wereld event.
Bij sommige events worden er zelfs brillen en T-shirts met zakjes holipoeder uitgedeeld. Als extra bescherming kun je denken aan een pet of bandana.

De felle kleurpoeders zijn gemaakt van maïsmeel, gemengd met voedingskleurstoffen. Het kan gebeuren dat het wat langer op bijvoorbeeld blond haar blijft zitten, maar het gaat er altijd weer uit.

Het Holi Color Feest is een feest met alleen oude witte kleding en schoeisel. 

Artikel 18 - Gegevens van Poojasamaan.nl 
PoojaSamaan.nl
Dalsteindreef 141
1112XJ Diemen (Amsterdam)
Nederland

KvK Amsterdam, nummer: 34.172.894
VAT-id: NL001539148B20
PoojaSamaan.nl is een onderdeel van C-DEVICE

Bank
Nederland: Knab Bank:  IBAN: NL02KNAB0403269512 / BIC: KNABNL2H
België:  Argenta Spaarbank NV rekeningummer 979.6390482.30 / IBAN: BE15979639048230 / BIC: ARSPBE22